2. OD ZAGREBA DO BLEIBURGA

Od Zagreba do Bleiburga 3. – 14. svibanj 1945.

3./4. svibanj 1945.

Memorandum

Vlada NDH upućuje Memorandum u saveznički glavni stožer za Sredozemlje u Caserti (Italija) s ponudom da zajedno nastave ratovati protiv jugoslavenske vojske i komunista. Britanski zapovjednik feldmaršal Harold Alexander odbija ponudu i izražava svoju lojalnost dotadašnjim saveznicima na jugoslavenskom bojištu, tj. Titu i Jugoslavenskoj armiji.

5. svibnja 1945.

Odluka o napuštanju Zagreba

Vodstvo NDH donosi odluku o napuštanju Zagreba i bijegu pripadnika vojske i civila prema Zapadu, kako bi se predali britanskoj ili američkoj vojsci.

6. svibnja 1945. popodne

Povlačenje iz Zagreba

Započinje povlačenje iz Zagreba. Ante Pavelić, članovi Vlade NDH i Glavnog ustaškog stana napuštaju Zagreb i zaustavljaju se u Novim Dvorima kod Zaprešića.

7. svibnja 1945. popodne

Rogaška Slatina

Ante Pavelić sa svitom kreće prema Rogaškoj Slatini u koju dolazi istu večer.

7. svibnja 1945.

Stanovništvo i vojska napuštaju Zagreb

U isto vrijeme civilno stanovništvo i vojska napuštaju Zagreb u smjeru Celja i Maribora, s konačnim odredištem u Austriji. Uz hrvatske vojnike i civile u koloni su i srpski i crnogorski četnici, Kozaci, a putem će im se pridružiti i slovenski domobrani.

7./8. svibnja 1945.

Obavijest

General-pukovnik Alexander Löhr, zapovjednik Armijske grupe E obavještava Pavelića o kapitulaciji Trećeg Reicha i prestanku svih vojnih aktivnosti njemačkih jedinica na području Jugoslavije.

8. svibnja 1945.

Pokret prema Mariboru

Pavelić se s najužim rukovodstvom u Rogaškoj Slatini odvaja od ostalih dužnosnika NDH i kreće u smjeru Maribora, dok ostali nastavljaju u smjeru Celja. Nakon prelaska austrijske granice i višednevnog lutanja po šumama i planinama Pavelić uspijeva doći do američke zone u Austriji.

8. svibnja 1945.

Partizanske jedinice

Prve partizanske jedinice ulaze u Zagreb.

Ulazak jedinica Jugoslavenske armije u Zagreb, svibanj 1945.

9./10. svibnja 1945.

Borbe

Posljednje borbe pripadnika njemačke vojske i vojske NDH s vojnicima Jugoslavenske armije po sjevernim rubovima Zagreba i po Zagrebačkoj gori (nekoliko tisuća ubijenih i zarobljenih).

11. svibnja 1945.

Predaja u Celju

Dio njemačkih vojnika, ustaša, domobrana i četnika predaje se u Celju Jugoslavenskoj armiji, nakon čega su smješteni u zarobljeničke logore. Ostatak kolone kreće se u dva smjera, prema Mariboru i prema Dravogradu.

11.-13. svibnja 1945.

Oružani sukobi

Oružani sukobi vojnika NDH i pripadnika JA u Mislinjskoj dolini (oko Hude Luknje i Gornjeg Doliča); velik broj (1500-3000) poginulih vojnika i civila.

11.-13. svibnja 1945.

Pregovori

Pregovori predstavnika NDH i JA u Dravogradu. Odbijen ultimatum o predaji vojske NDH, zbog čega je izbjegličkoj koloni onemogućen prijelaz preko Drave i ulazak u britansku zonu u Austriji.

Dravograd, Slovenija

13. svibnja 1945.

Izbjeglička kolona

Izbjeglička kolona zaobilazi Dravograd i kreće dolinom rijeke Meže u smjeru austrijskog grada Bleiburga.

13. svibnja 1945.

Oružani sukob

Oružani sukob jedinica JA i vojske NDH kod Poljane, mjesta svega nekoliko kilometara udaljenog od austrijske granice i Bleiburga. Ubijeno nekoliko tisuća a zarobljeno nekoliko desetaka tisuća vojnika NDH i četnika.

13. svibnja 1945.

Telegram

Tito šalje telegram zapovjednicima I. i III. armije JA: „Zamjeram vam što ste usporili gonjenje i protjerivanje neprijatelja ka sjeverozapadu. Gro njemačkih i kvislinških snaga prelazi granicu i predaje se Englezima. Naređujem da hitno presiječete sve veze prema Austriji i ne dozvolite da se neprijateljske snage izvuku“.

14. svibnja 1945.

Bleiburg

Izbjeglička kolona u kojoj je mnoštvo vojnika i civila dolazi do Bleiburga.

15. svibnja 1945.

Vojni uspjesi

Novi Titov telegram u kojem ovaj put izražava zadovoljstvo postignutim vojnim uspjesima: „Brzim i energičnim nadiranjem trupe naše Treće armije presjekle su odstupnicu ostatcima njemačkih i ustaško-četničkih bandi i zaokruživši ih na području Slovenj Gradec – Guštanj (Ravne) – Pliberk – Dravograd, poslije trodnevnih žestokih borbi razbile ih i prisilile na kapitulaciju“.

Pratite nas

Povežite se s nama na društvenim mrežama